Dengan perkataan yang lemah lembut dapat diselesaikan segala sengketa.