Orang yang lapar meminta pertolongan kepada orang yang melarat.