Pekerjaan yang dilakukan menurut aturannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. \’Lah baris nan berpahat, \’lah jalan nan berturut, b. Yang berbaris yang berpahat, yang bertakuk yang bertebang).