Perbuatan yang sia-sia. (Peribahasa lain yang sama makna: Laksana layang-layang melawan angin).