• Ahmad Fadzli

  Contohnya:
  1)Waqaf (sedekah jariah dan pahalanya berpanjangan).
  2)sedekah.
  3)Forum perdana(ceramah agama).
  4)Zakat harta.
  5)Zakat Fitrah.
  6)Hal yang ada urusan dengan agama… harap anda faham… 😀

  TAKRIFAN:
  Memberikan sesuatu BENDA atau BARANG untuk dijadikan sebagai sedekah (diletakkan di

  masjid atau dimana -mana sahaja asalkan ada manfaat untuk digunakannya) dan pahalanya

  berpanjangan selagi mana BENDA atau BARANG yang disedekahkan itu digunakannya(Jikalau

  BENDA atau BARANG tersebut digunakan sehingga kita telah meninggal dunia, pahalanya akan

  mengalir sehingga kita meninggal dunia).

  Ceramah agam seperti di masjid.di surau atau di mana sahaja yang dipanggil taman -taman syurga.