Hendak membetulkan barang yang tiada diketahui, akhirnya semakin rosak