Pemberian yang tidak ada ertinya. (Bandingkan dengan: Memberi garam kepada laut).