Menyuruh orang lain membetulkan kesilapan tetapi diri sendiri juga silap