Perangai atau kelakuan baka tiada siapa yang dapat mengubahnya.