Orang yang menurutkan kemahuan hawa nafsunya, akhirnya akan binasa.