Perempuan yang hodoh kalau dihiasi tentu akan cantik juga kelihatannya.