Tiada gentar menjalankan kewajipan, terutama untuk membela bangsa dan negara.