Orang yang cerdik selalu berhemat dalam segala perkara.