Lebih dulu mengetahui maksud seseorang. hawadaba = aliran udara, bau yang dibawa udara.