Jangan percaya benar kepada janji, kerana janji biasa dimungkiri.