Tiap-tiap suatu mesti ada yang berlawanan untuk dapat dibezakan.