Telah habis hartanya kerana rugi dalam perniagaan ataupun kerana kecurian.