Orang yang berhajat itulah yang mesti pergi kepada orang yang dihajatinya.