Perselisihan atau perkara yang sangat sukar menyelesaikannya.