Orang yang sedang marah, tidak membezakan orang, melainkan semua dimarahinya.