Orang yang tersisih daripada pergaulan (kerana sombong, kelakuan yang buruk).