Dua orang yang amat berkasih-kasihan yang tak dapat dipisahkan.