• Ahmad Fadzli

    Maksudnya , putus asa , kecewa.