Orang yang bertuah tiada dapat dialahkan dengan keberanian.