Tidak dapat menceraikan orang yang sedang berkasih sayang.