Tiada merasa ada melakukan sesuatu perbuatan yang kurang patut.