Tidak dapat menolong famili yang susah kerana diri sendiri tidak kecukupan.