Tiada hilang martabat seorang yang mulia kerana merendahkan diri.