Anak perempuan yang belum bersuami tetapi sudah rosak. (Peribahasa lain yang sama makna: Tiada berorang di air).