Ada orang yang menampakkan kekayaannya dan ada pula orang yang menyembunyikannya.