Ahli waris yang bersenang hati dalam masa berkabung kerana akan mendapat harta pusaka.