Terselamat daripada bahaya besar. terseberang = dapat menyeberang.