Sangat pandai dan awas dalam menangkap perkataan orang.