Kemalu-maluan. terkesut-kesut = susah dan ketakutan.