Ada sesuatu yang akan dikemukakan; sesuatu yang terasa dalam hati.