Tidak mahu bertanggungjawab terhadap kesalahan yang diperbuatnya; mahu melepaskan diri daripada kerugian.

  • Hj. Muhammad Yusof Saad

    Bukan gitu maksudnya. Ianya membawa maksud daya juang seseorang untuk melepaskan dirinya dari segala permasalahan yang dihadapinya sehingga ianya berupaya membawa dirinya kearah posisi yang menguntungkannya tanpa merugikan atau menyusahkan orang lain.