Kehidupan yang melarat dan miskin; telah lama sakit. terhengit-hengit = merana.