Berbuat sesuatu pekerjaan hendaklah hati-hati; janji wajib ditepati.