Baru hendak merasa senang, tiba-tiba datang pula kesusahan lain.