Tindakan yang sudah terlambat. (Peribahasa lain yang sama makna: Telah busuk maka dipeda).