Sebelum melakukan sesuatu pekerjaan, fikirkan dulu masak-masak buruk baiknya.