Rahsia yang sudah diketahui orang; perkara yang sudah jelas.