Binasa sama sekali (tak dapat ditolong lagi). (Bandingkan dengan: Seperti tebu lepas ke dalam mulut gajah, payah akan keluar).