Merosakkan kaum kerabat kerana perbuatan yang tidak baik.