Berbuat sesuka hati kerana sudah tidak ada bahaya lagi.