Suami isteri yang kekal sampai tua. lerak = rosak bercerai-berai.