Mendapat kerugian kerana perbuatan anggota keluarga yang tidak bertanggungjawab.