Tidak dapat menghindarkan diri daripada tugas kewajipan (pekerjaan) yang sudah ditentukan.