Tiap-tiap suatu sebab itu akan diikuti oleh sebab yang lain.