Sudah tidak ada cacat celanya; segala-galanya baik.